20 JUL2020
State Government
 rampur up-uttar pradesh
Ref. No : 18544610 Tender Value : 8.87 Lacs Sector : Panchayat Division

Construction Of road at Gram Punjabnagar Mai Milak Mundi Sampark Marg Se Gurunanak Farm Ki Oor 220 Miter Damar Road

20 JUL2020
State Government
 rampur up-uttar pradesh
Ref. No : 18544617 Tender Value : 8.23 Lacs Sector : Panchayat Division

Construction Of cc road at Gram Nasratnagar Se Shamshan Ghat Ki Oor 160 Meter Cc

20 JUL2020
State Government
 rampur up-uttar pradesh
Ref. No : 18544631 Tender Value : 5.57 Lacs Sector : Panchayat Division

Construction Of cc road at Baram Ka Majra Gram Panchayat Harnagala Bahar Ke Rastey Par 110 Miter Cc Nirman

24 JUL2020
State Government
 varanasi-uttar pradesh
Ref. No : 18544640 Tender Value : NA Sector : Power Plant

Supply Of Clamp

20 JUL2020
State Government
 rampur up-uttar pradesh
Ref. No : 18544641 Tender Value : 8.35 Lacs Sector : Panchayat Division

Construction Of cc road and drain at Gram Kanchanpur Mai Khajriya Ahro Marg Se Bilaspur Ki Aur Jaane Wale Sampark Marg Par 138 Miter Cc Avam Nali

20 JUL2020
State Government
 rampur up-uttar pradesh
Ref. No : 18544653 Tender Value : 7.16 Lacs Sector : Panchayat Division

Construction Of cc road at Gram Manpur Aojha Se Uttar Marg Hote Huye Shanti Nagar Ki Oor Sampark Marg Par 250 Meter Cc

24 JUL2020
State Government
 varanasi-uttar pradesh
Ref. No : 18544654 Tender Value : NA Sector : Power Plant

Shifiting Of 33 Kv Transmission Line

20 JUL2020
State Government
 rampur up-uttar pradesh
Ref. No : 18544664 Tender Value : 5.88 Lacs Sector : Panchayat Division

Construction Of cc road at Gram Kashipura Mae Sampark Marg Par Talaab Ki Oor 115 Meter Cc

24 JUL2020
State Government
 varanasi-uttar pradesh
Ref. No : 18544665 Tender Value : NA Sector : Power Plant

Grounding And Welding Of Poles

24 JUL2020
State Government
 varanasi-uttar pradesh
Ref. No : 18544676 Tender Value : NA Sector : Power Plant

Supply Of Fuse Wire

Search Other States


Get More Tenders from Uttar Pradesh